Seuraparlamentti on helsinkiläisten liikuntaseurojen yhteistyöelin, joka toimii vuorovaikutuksessa Helsingin kaupungin liikuntatoimen kanssa. Se on asiantuntijaelin Helsingin kaupungin päätöksenteon seuratoimintaa koskevissa asioissa. Sillä ei ole varsinaista päätösvaltaa, vaan se antaa lausuntoja liikuntaan liittyvistä asioista.

Seuraparlamentin päätavoitteena on koko liikuntakulttuurin aseman vahvistaminen Helsingissä. Sen alitavoitteina on vahvistaa seurojen ja liikuntatoimen välistä yhteistyötä seuratoimintaa koskevissa kysymyksissä.

Seuraparlamentti voi omalta osaltaan myös edistää Helsingin kaupungin eri hallintokuntien välistä yhteistyötä liikunnan parhaaksi. Seuraparlamentin tehtävänä on tuottaa liikuntatoimen käyttöön seurakentän yhteinen näkemys keskeisistä niiden toimintaan vaikuttavista asioista kaupungin päätöksenteossa. Lisäksi se ideoi uutta toimintaa, tekee aloitteita ja kehittää yhteistyötä.

Seuraparlamentin kokoonpano on puheenjohtaja ja 10-13 jäsentä. Se kokoontuu vuosittain 4-6 kertaa. Parlamentti valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Seuraparlamentilla on sihteeri, joka toimii yhteistyössä seurojen ja liikuntaviraston kanssa. Kokouksiin kutsutaan tarvittaessa liikuntalautakunnan ja liikuntapalveluiden edustajia. Parlamentin toimikausi on kaksi vuotta. Puolet jäsenistä on erovuorossa vuosittain.

Seuraparlamentti valitaan seurojen avoimessa kokouksessa "seurafoorumissa". Jokaisella seuralla on yksi ääni. Valinnassa voidaan käyttää ehdollepanotoimikuntaa. Seurafoorumin kokoukseen voivat lähettää edustajansa kaikki ne rekisteröidyt urheiluseurat, joiden kotipaikkakunta on Helsinki.

Parlamentin jäsenistön valinnassa pyritään monipuolisuuteen: esimerkiksi toimi- ja luottamushenkilöitä, yksilö- ja joukkuelajeja, huippu-urheilua ja terveysliikuntaa, lasten ja nuorten liikuntaa, erityisryhmien liikunta ja Etelä- Suomen Liikunta ja Urheilu. Naisia ja miehiä pyritään valitsemaan tasapuolisesti.

Historiaa

Helsingin kaupungin liikuntalautakunnan puheenjohtaja Arno Stam esitti idean seuraparlamentin perustamisesta joulukuussa 2007. Seurauksena oli Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (ESLU) ottama ”koppi” ja yhteydenotto Helsingin kaupungin liikuntavirastoon. Näin muodostettiin työryhmä, joka alkoi tutkia mahdollisuuksia seuraparlamentin perustamisesta. Työryhmä vertaili eri kaupungeissa ja kunnissa toimivia seuraparlamentteja esittäen asia ensin suurimmille lajiliitoille kahdessa kokouksessa ja sen jälkeen päätettiin järjestää seuroille infotilaisuus.

Helsinkiläisille seuroille pidettiin Seuraparlamenttiinfo 6.11.2008, jossa edellämainitut asiat kerrottiin. Tilaisuuteen otti osaa 76 henkilöä 74 eri seurasta. Syntyi yksimielinen ajatus seuraparlamentista, jota pidettiin tervetulleena ja hyvänä. Tilaisuudessa päästiin jo nimeämään ehdollepanotoimikunta, joka tekee ehdotukset seuraparlamentin ensimmäisistä valittavista jäsenistä ja varajäsenistä.

Päivitetty: 16.10.2017, Pasi Raatikainen


Uutiset

Puheenjohtaja vaihtui (16.10.2017)
Seuraparlamentin puheenjohtaja Kaisa Tamminen on työkiireiden takia jättänyt tehtävänsä. Puheenjohtajana jatkaa entinen varapuheenjohtaja seurafoorumin syyskokoukseen..

27.12.2016  Seurafoorumi valitsi uudet jäsenet kausiksi 2017-2018
04.11.2016  Kutsu Seurafoorumiin
23.10.2016  Kannanotto -Uuden johtamisjärjestelmän haasteet helsinkiläiselle urheiluseuratoiminnalle.