Yhteystiedot

Helsingin Seuraparlamentti
Kaisa Tamminen
040 137 4566
kaisa.tamminen@me.com

Uutiset

27.12.2016Seurafoorumi valitsi uudet jäsenet kausiksi 2017-2018Lue lisää »4.11.2016Kutsu SeurafoorumiinLue lisää »23.10.2016Kannanotto -Uuden johtamisjärjestelmän haasteet helsinkiläiselle urheiluseuratoiminnalle.Lue lisää »

Helsingin seuraparlamentti

- Seuraparlamentti on helsinkiläisten liikuntaseurojen yhteistyöelin, joka toimii vuorovaikutuksessa Helsingin kaupungin liikuntatoimen kanssa.

- Se on asiantuntijaelin Helsingin kaupungin päätöksenteon seuratoimintaa koskevissa asioissa. Sillä ei ole varsinaista päätösvaltaa vaan se antaa lausuntoja liikuntaan liittyvistä asioista.

- Seuraparlamentin päätavoitteena on koko liikuntakulttuurin aseman vahvistaminen Helsingissä. Sen tavoitteena on vahvistaa seurojen ja liikuntatoimen välistä yhteistyötä seuratoimintaa koskevissa kysymyksissä.

- Seuraparlamentti voi omalta osaltaan myös edistää Helsingin kaupungin eri hallintokuntien välistä yhteistyötä liikunnan parhaaksi.

- Seuraparlamentin tehtävänä on tuottaa liikuntatoimen käyttöön seurakentän yhteinen näkemys keskeisistä niiden toimintaan vaikuttavista asioista kaupungin päätöksenteossa.

- Seuraparlamentti ideoi uutta toimintaa, tekee aloitteita ja kehittää yhteistyötä edelleen.

- Seuraparlamentin kokoonpano on puheenjohtaja ja 10-13 jäsentä. Parlamentti valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Seuraparlamentilla on sihteeri, joka toimii yhteistyössä seurojen ja liikuntaviraston kanssa.Kokouksiin kutsutaan tarvittaessa  liikuntalautakunnan ja liikuntaviraston edustajat. Parlamentin toimikausi on kaksi vuotta. Puolet jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Se kokoontuu vuosittain 4-6 kertaa.

- Seuraparlamentti valitaan seurojen avoimessa kokouksessa seurafoorumissa. Jokaisella seuralla on yksi ääni. Valinnassa voidaan käyttää ehdollepanotoimikuntaa. Seurafoorumin kokoukseen voivat lähettää edustajansa kaikki urheiluserat joiden kotipaikkakunta on Helsinki.

- Parlamentin jäsenistön valinnassa pyritään monipuolisuuteen: esimerkiksi toimi- ja luottamushenkilöitä, yksilö- ja joukkuelajeja, huippu-urheilua ja terveysliikuntaa, lasten ja nuorten liikuntaa, erityisryhmien liikunta ja Etelä- Suomen Liikunta ja Urheilu. Naisia ja miehiä pyritään valitsemaan tasapuolisesti.

Historiaa

Helsingin kaupungin liikuntalautakunnan puheenjohtaja Arno Stam esitti idean seuraparlamentin perustamisesta joulukuussa 2007. Seurauksena oli Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n ottama ”koppi” ja yhteydenotto Helsingin kaupungin liikuntavirastoon. Näin muodostettiin työryhmä joka alkoi tutkia mahdollisuuksia seuraparlamentin perustamisesta. Työryhmä vertaili eri kaupungeissa ja kunnissa toimivia seuraparlamentteja ja esitti asian ensin suurimmille lajiliitoille kahdessa kokouksessa ja sen jälkeen päätettiin järjestää seuroille infotilaisuuden.

Helsinkiläisille seuroille pidettiin Seuraparlamentti-info 6.11.2008 jossa edellämainitut asiat kerrottiin. Tilaisuuteen otti osaa 76 henkilöä, 74 eri seurasta. Syntyi yksimielinen ajatus seuraparlamentista, jota pidettiin tervetulleena ja hyvänä. Tilaisuudessa päästiin jo nimeämään ehdollepanotoimikunta joka tekee ehdotukset seuraparlamentin ensimmäisistä valittavista jäsenistä ja varajäsenistä.


Uutiset

Seurafoorumi valitsi uudet jäsenet kausiksi 2017-2018 (27.12.2016)
Uudet jäsenet kausiksi 2017-2018 ovat: Aino Palva (Funky Team ry.) Auli Vanhoja (Puotinkylän Valtti ry.) Helena Tikkanen (Käpylän voimistelijat ry.) Kirsi Nurmi-Haikonen ..

04.11.2016  Kutsu Seurafoorumiin
23.10.2016  Kannanotto -Uuden johtamisjärjestelmän haasteet helsinkiläiselle urheiluseuratoiminnalle.
21.10.2016  Seuraparlamentti järjesti tilaisuuden seuroille